Újház Centrum Lang Kft. és Lang Attila egyéni vállalkozó, a továbbiakban: Adatkezelők, vagy Vállalkozások a jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesznek eleget a személyes adatok kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei alapján a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell a címzettek rendelkezésére bocsátani.

Vállalkozásunk tiszteletben tartja a személyes adatok bizalmas jellegét, erre tekintettel a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el.

A Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://langepitoanyag.hu/ oldal adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt.

Honlapunk nem webáruház. Minden esetben kérjen ajánlatot! A feltüntetett árak irányárak.